“Daniel Kwartet speel Beethoven Deel 7”

zaterdag 08-02-2020
www.muzikc.nl

“Het Daniel Kwartet speelt de strijkkwartetten van Beethoven (7)”.

Programma: het strijkkwartet nr. 3 in D op. 18-3; de Grosse Fuge in Bes. op 133; het strijkkwartet nr. 2 in G op. 18-2.